Regulamin Użytkowania Sprzętu i Atrakcji Wodnych

 1. Rezerwacje i Płatności:
  • Rezerwacje na wypożyczenie sprzętu i atrakcji wodnych należy dokonywać z wyprzedzeniem za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez kontakt telefoniczny.
  • Opłatę za rezerwację oraz wypożyczony sprzęt należy uregulować przed rozpoczęciem aktywności.
 2. Zasady Bezpieczeństwa:
  • Przed rozpoczęciem korzystania z jakiejkolwiek atrakcji wodnej, każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa przekazanymi przez personel wypożyczalni.
  • Należy nosić kamizelkę ratunkową podczas korzystania z każdej atrakcji wodnej, chyba że inaczej zaleca personel w przypadku konkretnych atrakcji.
 3. Zachowanie na Wodzie:
  • Użytkownicy powinni przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się na wodzie oraz unikać zachowań, które mogą stanowić zagrożenie dla innych osób.
  • Niedopuszczalne jest używanie sprzętu lub przemieszczanie się w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu innych osób na wodzie.
 4. Odpowiednie Użytkowanie Sprzętu:
  • Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami obsługi.
  • Niedopuszczalne jest korzystanie ze sprzętu w sposób, który może spowodować jego uszkodzenie lub utratę.
 5. Zakazane Zachowania:
  • Zakazane jest korzystanie ze sprzętu lub atrakcji wodnych pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
  • Nie jest dozwolone wskakiwanie do wody w miejscach, które nie są wyznaczone do tego celu lub w strefach, które są oznaczone jako niebezpieczne.
 6. Odpowiedzialność Użytkowników:
  • Użytkownicy są całkowicie odpowiedzialni za swoje działania podczas korzystania ze sprzętu i atrakcji wodnych. W przypadku spowodowania szkód materialnych lub osobistych, użytkownik może być obciążony odpowiedzialnością finansową.
  • Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 roku życia mogą korzystać z atrakcji tylko pod opieką, wspólnie i na pełną odpowiedzialność dorosłego opiekuna.
 7. Instrukcje i Wskazówki Personelu:
  • Należy słuchać i przestrzegać wszelkich instrukcji i wskazówek przekazywanych przez personel wypożyczalni. Ich priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
 8. Warunki Pogodowe:
  • Użytkownicy powinni być świadomi warunków pogodowych i zwracać uwagę na ewentualne ostrzeżenia meteorologiczne. W przypadku złych warunków pogodowych, korzystanie z atrakcji wodnych może być ograniczone lub całkowicie zabronione.
 9. Zmiany Rezerwacji:
  • Zakupione bilety na atrakcje wodne można zmienić termin/godzinę realizacji o ile będzie to możliwe w kalendarzu.
  • Zmiany należy zgłosić najpóźniej 48 godzin przed datą/godziną zakupionego biletu.
 10. Instrukcje i Dojazd:
 • Dokładne instrukcje dotyczące miejsca i dojazdu zostaną przesłane wraz z biletem po jego zakupie i opłaceniu.
 • Klienci proszeni są o przybycie na miejsce atrakcji 30 minut przed planowaną godziną startu. Nie przybycie na czas, bądź spóźnienie uniemożliwiające realizację części bądź całości usługi nie podlega zwrotowi bądź jakiejkolwiek rekompensacie przez firmę świadczącą daną usługę.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu i atrakcji wodnych. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym personelem.

Cieszymy się na możliwość zapewnienia Ci niezapomnianych doświadczeń na wodach Dubaju!